Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji

17 sierpnia 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, zarządzeniem nr 603/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r., ogłosił nabór kandydatów oraz przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim.

Kandydatem do Rady Seniorów może zostać każdy mieszkaniec Miasta Bielsk Podlaski, który w dniu zgłaszania ma ukończony 60. rok życia i nie był nigdy skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów mają mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 60. rok życia (co najmniej 30 osób będących mieszkańcami miasta może zgłosić swojego kandydata) i/lub podmioty działające na rzecz osób starszych w naszym mieście.

Kandydatów można zgłaszać na odpowiednim formularzu wraz z oświadczeniem w terminie do 2 września 2022 r. osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać na adres Urząd Miasta Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można znaleźć w BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Miejska Rada Seniorów, w sekcji Ogłoszenia – II kadencja (trzeci nabór) pod linkiem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/miejska_rada_seniorw/ogloszenia.html.

Tags: , , ,