Nabór uzupełniający kandydatów do Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zachęca organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania swoich kandydatów na członków Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 27 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 740/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz innych podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji oraz ustalenia wzoru karty zgłoszenia kandydata.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania
Tags: , ,