Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w Bielsku Podlaskim

Ilustracja przedstawia okrągłe logo. Na niebieskim tle okrągły biały napis "Pomagam Ukrainie", a w środku skrzyżowane barwy z flag: polskiej i ukraińskiej.
17 marca 2022

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Realizacją takich wniosków w Bielsku Podlaskim zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy M. Kopernika 1 (w budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski).

W Urzędzie Stanu Cywilnego zostały przygotowane cztery stanowiska do nadawania numeru PESEL. Znajdują się one w pokojach numer: 6 i 8 na parterze budynku urzędu miasta. Klienci przyjmowani są według kolejności zgodnej z pobranymi numerami, które można otrzymać wcześniej w pokoju nr 4.

Z wnioskiem o wydanie PESEL-u można zgłaszać się w godzinach pracy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: w poniedziałki 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku 7:30 – 15:30. Wydanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Posiadanie numeru PESEL pozwoli uchodźcom z Ukrainy na dostęp do wielu programów socjalnych i społecznych określonych w specustawie. Będą oni mogli skorzystać między innymi z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do świadczeń rodzinnych oraz do edukacji dla najmłodszych.

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli wykonać bezpłatne zdjęcia do wniosku w punktach fotograficznych:

  • Roxy Studio, ul. Mickiewicza 60 (na wysokości ratusza)
  • Zakład fotograficzny Ewa Danilecka, ul. Mickiewicza 48 (w pobliżu siedziby starostwa powiatowego)

Numer PESEL może uzyskać osoba, która jest:

  • obywatelem Ukrainy lub
  • obywatelem Ukrainy i ma Kartę Polaka lub
  • członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka lub
  • jest małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyła w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jeden z rodziców, opiekun, kurator.

Uchodźca z Ukrainy powinien przygotować:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość),
  • dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość, jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Tags: , , , , , ,