Narodowe Czytanie 2023

Wnętrze starej drewnianej chaty, w której siedzą uczestnicy spotkania.
12 września 2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zaproponowała wspólne odkrywanie piękna powieści „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej, w ramach cyklicznej akcji „Narodowe Czytanie”.

Wydarzenie to odbyło się 9 września 2023 r. w skansenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Komunalnego, do tej uroczej części miasta Bielska Podlaskiego uczestników akcji dowiózł elektryczny autobus komunikacji miejskiej. Wyjątkową literacką podróż zainaugurowała dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Iwona Bielecka-Włodzimirow, która po wstępnym powitaniu wprowadziła pokrótce w tematykę utworu, życiorys autorki powieści oraz wskazała, który fragment będzie uroczyście odczytany. 

W czytaniu „Nad Niemnem” wzięło udział wiele znamienitych gości. Byli to samorządowcy: burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, bielscy starostowie: Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko, radna Miasta Bielsk Podlaski Iwona Kołos oraz przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kom. Agnieszka Dąbrowska, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. kpt. Marcin Turkowicz i Nadleśnictwa Bielsk st. specjalista służby leśnej Marcin Romańczuk. Udział też wzięła dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie Aneta Barszczewska.

Ponadto do czytania zaproszeni zostali reprezentanci organizacji pozarządowych, m.in.: dr Grzegorz Kuprianowicz ze Stowarzyszenia Podlaski Instytut Naukowy, przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku Tamara Rusaczyk, literatka Irena Piwowar, Urszula Bisz-Zdanowicz z Fundacji Unitalent, tłumaczka Jolanta Aleksandruk-Foulds a także młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Bronisława Taraszkiewicza wraz z dyrektorem Włodzimierzem Wawulskim i nauczycielką Joanną Jakimiuk oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z bibliotekarką Wiolettą Korolczuk. Nie zabrakło też czytelniczek i sympatyków biblioteki, którzy podjęli się głośnego odczytania fragmentu tekstu.

Po odczytaniu kulminacyjnego rozdziału piątego powieści, uczestnicy Narodowego Czytania udali się z chłopskiej chaty do sąsiadującego domu mieszczańskiego na poczęstunek. Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca biografii Elizy Orzeszkowej, miejsc, z którymi była związana pisarka, a także jej twórczości. Całe wydarzenie rozpoczynał i kończył występ muzyczny artystów pod kierunkiem Doroteusza Fionika oraz akordeonisty Igora Lewczuka, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim.

Narodowe Czytanie jest to akcja ogólnopolska odbywająca się już dwunasty raz pod patronatem Pary Prezydenckiej, zachęcająca rokrocznie do wspólnego czytania wybranej lektury klasyków polskiej literatury.

Wydarzenie miało miejsce 9.9.2023

Fot. Izabela Pług