Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

13 grudnia 2023

Biało-czerwona flaga Polski              Orzeł Biały herb Polski

Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 24.000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 30.000,00 zł

Opis zadania: Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, realizację działań promujących czytelnictwo, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych. Dofinansowanie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Informacja graficzna. Na szarym tle z naniesionym fragmentem godła państwowego widnieją: flaga Polski i godło Polski oraz informacja "Dofinansowano ze środków budżetu państwa", nazwa projektu, kwota dofinansowania, całkowita wartość i data podpisania umowy. Informacje te są dostępne w powyższym tekście.

Tags: , , ,