hasło promocyjne Bielsk Podlaski łączy ludzi

 

 

Hasło promocyjne Bielska Podlaskiego zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w 2014 roku. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta, budowanie lokalnej tożsamości oraz wyłonienie najciekawszej propozycji hasła do promocji miasta Bielsk Podlaski.

O wyniku konkursy zadecydowała Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 568/14 z dnia 17 października 2014 r. w celu rozstrzygnięcia Konkursu na hasło promocyjne miasta Bielsk Podlaski. Komisja Konkursowa składała się z przedstawicieli różnych środowisk, mieszkańców Bielska Podlaskiego o bogatym doświadczeniu i wiedzy na temat specyfiki naszego miasta.

Spośród 39 nadesłanych ofert, spełniających wymogi formalne i merytoryczne zawarte w regulaminie konkursu, komisja wyłoniła jedno hasło promocyjne, które najlepiej oddawało wielokulturowy charakter Bielska Podlaskiego, tj. „Bielsk Podlaski łączy ludzi”, autorstwa Pani Marii Patejuk.