Winieta czasopisma z napisem "Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski"

Informator Bielski nr 1 (27) z sierpnia 2021 roku (plik PDF)

26 archiwalnych numerów Informatora Bielskiego Biuletynu Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z lat 2016-20 dostępnych jest po kliknięciu w ten link.

 

 

Niektóre pliki PDF z powodów technicznych nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych. Osoby o szczególnych potrzebach mają zapewniony dostęp alternatywny do publikowanych w nich treści poprzez kontakt z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 857318143.