Informator Bielski

Winieta czasopisma z napisem "Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski"

2024

Informator Bielski nr 1 (31) z marca 2024 roku (plik PDF na portalu czasopisma WieściPodlaskie.eu)

2023

Informator Bielski nr 1 (30) z października 2023 roku (plik PDF na portalu czasopisma WieściPodlaskie.eu)

2022

Informator Bielski nr 1 (29) z października 2022 roku (plik PDF na portalu czasopisma WieściPodlaskie.eu)

2021

Informator Bielski nr 2 (28) z września 2021 roku (plik PDF)

Informator Bielski nr 1 (27) z sierpnia 2021 roku (plik PDF)

2016-2020

Informatory Bielskie nr 1-26 z okresu od marca 2016 do września 2020 (link do strony archiwalnej)

 

Niektóre pliki PDF z powodów technicznych nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych. Osoby o szczególnych potrzebach mają zapewniony dostęp alternatywny do publikowanych w nich treści poprzez kontakt z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 857318143.