Uzyskanie honorowego patronatu Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski wiąże się z przesłaniem pisma do Burmistrza Miasta z prośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze oraz dostarczeniem go do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:

  • drogą pocztową na adres:
            Urząd Miasta Bielsk Podlaski
            ul. M. Kopernika 1
            17-100 Bielsk Podlaski
  • faxem: (85) 731 81 50
  • poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (parter)

Prośbę o patronat należy przesłać w terminie przynajmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu. O patronat honorowy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną dla miasta i jego mieszkańców.

Otrzymanie patronatu honorowego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o honorowym patronacie, herbu miasta Bielsk Podlaski oraz hasła promocyjnego „Bielsk Podlaski łączy ludzi” we wszystkich materiałach promocyjnych organizatora (elementy graficzne: herb i logo do pobrania – w załącznikach poniżej);
  • przekazania do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w wersji elektronicznej:

– ogłoszenia o organizowanym wydarzeniu;

– relacji z przebiegu wydarzenia niezwłocznie po jego zakończeniu, co wiąże się również z koniecznością dostarczenia oświadczenia o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób, których dane (w tym wizerunek) będą wykorzystane w dostarczonym materiale.

Do pobrania:

HERB BIELSKA PODLASKIEGO (CDR – wektorowy)

Herb Miasta Bielsk Podlaski

Herb Miasta Bielsk Podlaski

LOGO: „BIELSK PODLASKI ŁĄCZY LUDZI” (CDR – wektorowy)

Logo "Bielsk Podlaski łączy ludzi"

Logo „Bielsk Podlaski łączy ludzi”

Pliki do pobrania