Nieruchomości do sprzedaży (2024)

16 lutego 2024

Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bielsk Podlaski, mogących być przedmiotem sprzedaży.

 1. Działka położona przy ul. Technicznej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/36 o powierzchni 1,3275 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona infrastruktura techniczna. Położona w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Bielsk Podlaski.
 2. Działka położona przy ul. Technicznej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/63 o powierzchni 0,1037 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona infrastruktura techniczna. Położona w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Bielsk Podlaski.
 3. Działka położona przy ul. Grabniak oznaczona numerem geodezyjnym 274 o powierzchni 2,3505 ha. Zgodnie z planem miejscowym teren niemal w całości przeznaczony jest pod produkcję wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przy wschodniej granicy działki planowana jest wewnętrzna droga dojazdowa, do obsługi tej nieruchomości.
 4. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/11 o powierzchni 0,1056 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 5. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/12 o powierzchni 0,0878 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 6. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/13 o powierzchni 0,0877 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 7. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/14 o powierzchni 0,1294 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 8. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/15 o powierzchni 0,1340 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 9. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/16 o powierzchni 0,0902 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 10. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/17 o powierzchni 0,0942 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 11. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/18 o powierzchni 0,0915 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 12. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/19 o powierzchni 0,0855 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 13. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/20 o powierzchni 0,0854 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 14. Działka położona przy ulicy Adama Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej, oznaczona numerem geodezyjnym 1931/21 o powierzchni 0,1170 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 15. Działka położona przy ulicy Wilczej– oznaczona numerem geodezyjnym 159/11 o powierzchni 0,1577 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy. Przez działkę przebiega ciek wodny.
 16. Działka położona przy ulicy Strzelniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 36652/38 o powierzchni 0,0721 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 17. Działka położona przy ulicy Strzelniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 195/2 o powierzchni 0,0662 ha. Brak planu, wydana decyzja o warunkach zabudowy. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 18. Działka położona przy ulicy Strzelniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 195/3 o powierzchni 0,0726 ha. Brak planu, wydana decyzja o warunkach zabudowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 19. Działka położona przy ulicy Strzelniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 195/4 o powierzchni 0,00704 ha. Brak planu, wydana decyzja o warunkach zabudowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 20. Działka położona przy ulicy Strzelniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 760/1 o powierzchni 0,0400 ha. Brak planu, brak dostępu do drogi publicznej, może być sprzedana właścicielom sąsiednich nieruchomości posiadających dostęp do drogi publicznej
 21. Działka położona przy ulicy Myśliwskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 823/2 o powierzchni 0,0142 ha. Brak planu, brak dostępu do drogi publicznej. Może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 22. Działka położona przy ulicy Białostockiej, oznaczona numerem geodezyjnym 4135 o powierzchni 0,0438 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działek sąsiednich.
 23. Działka położona przy ulicy Wojska Polskiego (część działki), oznaczona numerem geodezyjnym 355/19 o powierzchni całej działki 2,4124 ha, łącznie z drogą. Brak planu. Działka stanowi w części drogę dojazdową do bramy wjazdowej na ogródki działkowe, w pozostałej części działkę  po dawnej strzelnicy.
 24. Działka położona przy ulicy Władysława Żarniewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 507/25 o powierzchni 0,0134 ha. Brak planu miejscowego, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 25. Działka położona przy ulicy Jagiellońskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 2764/2 o powierzchni 0,1790 ha. Brak planu, teren położony za budynkami mieszkalnymi, dzierżawa.
 26. Działka położona przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczona numerem geodezyjnym 1255 o powierzchni 0,0986 ha. Plan miejscowy, możliwość usług nieuciążliwych i zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 27. Działka położona przy ulicy Kowalskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3882/6 o powierzchni 0,0200 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 28. Działka położona przy ulicy Władysława Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 4803/1 o powierzchni 0,0149 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 29. Działka położona przy ulicy Władysława Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 4803/2 o powierzchni 0,0315 ha. Brak planu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 30. Działka położona przy ulicy Anatola Pronina, oznaczona numerem geodezyjnym 837 o powierzchni 0,0129 ha. Brak planu, może być sprzedana na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 31. Działka położona przy ulicy 30 Lipca, oznaczona numerem geodezyjnym 840 o powierzchni 0,0087 ha. Brak planu, może być sprzedana na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 32. Działka położona przy ulicy 30 Lipca, oznaczona numerem geodezyjnym 182/7 o powierzchni 0,0086 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej.
 33. Działka położona przy ulicy 30 Lipca, oznaczona numerem geodezyjnym 182/6 o powierzchni 0,0053 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 34. Działka położona przy ulicy 30 Lipca, oznaczona numerem geodezyjnym 182/8 o powierzchni 0,0086 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 35. Działka położona przy ulicy Złotej, oznaczona numerem geodezyjnym 4719 o powierzchni 0,0168 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 36. Działka położona przy ulicy Brańskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 247/1 o powierzchni 0,0608 ha. Brak planu, w sąsiedztwie zabudowa usługowo-handlowa i mieszkaniowa.; przez działkę przebiega linia wodociągowa.
 37. Działka położona przy ulicy Brańskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 247/2 o powierzchni 0,0404 ha. Brak planu, szerokość nieruchomości około 6 m.
 38. Działka położona przy ulicy Brańskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 246/5 o powierzchni 0,0156 ha. Brak planu miejscowego, działka bez dostępu do drogi publicznej, szerokość około 6 m.
 39. Działka położona przy ulicy Brańska, oznaczona numerem geodezyjnym 246/4 o powierzchni 0,0448 ha. Brak planu miejscowego, brak  bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 40. Działka położona przy ulicy Kleszczelowskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3578/5 o powierzchni 0,0109 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej
 41. Działka położona przy ulicy Jerzego Nowosielskiego oznaczona numerami geodezyjnymi 35/5 i 36/6 o powierzchni 0,0971 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 42. Działka położona przy ulicy Jerzego Nowosielskiego oznaczona numerami geodezyjnymi 35/6 i 36/7 o powierzchni 0,0868 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 43. Działka położona przy ulicy Białowieskiej oznaczona numerami geodezyjnymi 35/4 i 36/5 o powierzchni 0,0858 ha. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustalone warunki zabudowy.
 44. Działka położona przy ulicy Żwirki i Wigury oznaczona numerem geodezyjnym 1074/12 o powierzchni 1,8072 ha, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną.
 45. Działka położona przy ulicy Hołowieskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3543/33 o powierzchni 0,0034 ha. Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej.
 46. Działka położona przy ulicy Kościuszki oznaczona numerem geodezyjnym 1615/4 o powierzchni 0,0324 ha. Brak planu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i budownictwo o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
 47. Działka położona przy ulicy Maszynowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/77 o powierzchni 0,0737 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 48. Działka położona przy ulicy Maszynowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/78 o powierzchni 0,0718 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 49. Działka położona przy ulicy Maszynowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/79 o powierzchni 0,0820 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 50. Działka położona przy ulicy Maszynowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/81 o powierzchni 0,1007 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 51. Działka położona przy ulicy Maszynowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/82 o powierzchni 0,0838ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 52. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/86 o powierzchni 0,1006 Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 53. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/87 o powierzchni 0,0725 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 54. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/88 o powierzchni 0,1210 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 55. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/89 o powierzchni 0,0,0935 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 56. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/90 o powierzchni 0,0,0699 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 57. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/91 o powierzchni 0,0691 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 58. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/92 o powierzchni 0,0871 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 59. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/93 o powierzchni 0,0983 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 60. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/94 o powierzchni 0,1285 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 61. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/95 o powierzchni 0,0646 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 62. Działka położona przy ulicy Przystrefowej oznaczona numerem geodezyjnym 3474/96 o powierzchni 0,1270 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Część ww. nieruchomości jest przedmiotem czasowej dzierżawy, ale mogą być przedmiotem wniosku o sprzedaż.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:

Tags: , ,