Nieruchomości do sprzedaży (2021)

19 kwietnia 2021

Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bielsk Podlaski mogących być przedmiotem sprzedaży.

1. Obszar Inwestycyjny 2
Nieruchomość położona pomiędzy ulicami Techniczną i Maszynową, składająca się z czterech działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3474/59, 3474/60, 3474/61, 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren w większości przeznaczony jest pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym i zlokalizowana jest na niej stacja transformatorowa niezasilona w energię elektryczną wraz z kablami zasilającymi, będąca wraz z gruntem przedmiotem sprzedaży. Działka numer 3474/60 o powierzchni 0,1258 ha przeznaczona jest pod parkingi i zieleń publiczną. Doprowadzona infrastruktura techniczna.

2. Obszar inwestycyjny 3
Działki położone przy ulicy Technicznej:

– działka oznaczona numerem geodezyjnym 3474/36 o powierzchni 1,3275 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona infrastruktura techniczna.
– działka oznaczona numerem geodezyjnym 3474/63 o powierzchni 0,1037 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona infrastruktura techniczna.
3. Działka położona przy ul. Białowieskiej oznaczona numerem geodezyjnym 3468/108 o powierzchni 2,5285 ha. Plan miejscowy – budownictwo mieszkaniowe wysokie.
4. Działka położona przy ul. Wojska Polskiego oznaczona numerem geodezyjnym 355/11 o powierzchni 4,9977 ha, przeznaczona w planie miejscowym pod przemysł i usługi.
5. Działka położona przy ul. Grabniak oznaczona numerem geodezyjnym 274 o powierzchni 2,3505 ha, przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowę przemysłową z usługami, częściowo pod gazociąg.
6. Działka położona przy ul. Strzelniczej oznaczona numerem geodezyjnym 195/2 o powierzchni 0,0662 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. Działka położona przy ul. Strzelniczej oznaczona numerem geodezyjnym 195/3 o powierzchni 0,0726 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
9. Działka położona przy ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1933/7 o powierzchni 0,1634 ha, brak planu miejscowego.
10. Działka położona przy ul. Szarych Szeregów oznaczona numerem geodezyjnym 3562/91 o powierzchni 0,0630 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki, przeznaczona w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
11. Działka położona przy ul. Żwirki i Wigury oznaczona numerem geodezyjnym 1255 o powierzchni 0,0986 ha, dojazd do działki drogą konieczną.
12. Działka położona przy ul. Gajowej oznaczona numerem geodezyjnym 159/7 o powierzchni 0,1422 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
13. Działka położona przy ul. Białowieskiej oznaczona numerami geodezyjnymi 35/4 i 36/5 o powierzchni 0,0858 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
14. Działka położona przy ul. Jerzego Nowosielskiego oznaczona numerami geodezyjnymi 35/5 i 36/6 o powierzchni 0,0971 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
15. Działka położona przy ul. Jerzego Nowosielskiego oznaczona numerami geodezyjnymi 35/6 i 36/7 o powierzchni 0,0868 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
16. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/12 o powierzchni 0,0878 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
17. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/13 o powierzchni 0,0877 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
18. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/14 o powierzchni 0,1294 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
19. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/15 o powierzchni 0,1340 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
20. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/16 o powierzchni 0,0902 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
21. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/17 o powierzchni 0,0942 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
22. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/18 o powierzchni 0,0915 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
23. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/19 o powierzchni 0,0855 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
24. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/20 o powierzchni 0,0854 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
25. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/21 o powierzchni 0,1177 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
26. Działka położona przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza oznaczona numerem geodezyjnym 1931/27 o powierzchni 0,0836 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
27. Działka położona przy ul. Żwirki i Wigury oznaczona numerem geodezyjnym 1074/14 o powierzchni 2,6905 ha, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i usługi administracji, może być zbyta po podziale.
28. Działka położona przy ul. Żwirki i Wigury oznaczona numerem geodezyjnym 1074/12 o powierzchni 1,8072 ha, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną.
29. Działka położona przy ul. Brańskiej oznaczona numerem geodezyjnym 247/1, 247/2, 265/5, 246/4 o powierzchni 0,1515 ha, brak przeznaczenia.
30. Działka położona przy ul. Gajowej oznaczona numerem geodezyjnym 159/11 o powierzchni 0,1577 ha, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: pokój nr 210 Kierownik Referatu Kazimierz Prus, tel.857218134, 690606034; pokój nr 211 Ewa Olszewska, tel. 857318136, 69060682 i Waldemar Boroń tel. 857318148, 690606862.

Tags: , , ,