Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Zdjęcie przedstawia kilkudziesięcioosobową grupę dorosłych osób, odświętnie ubranych, stojących na scenie domu kultury. Trzymają oni czerwone torby z gadżetami, teczki z dyplomami oraz po czerwonej róży. Przed nimi stoją trzy kosze z kwiatami, w roli dekoracji sceny.
19 października 2022

14 października 2022 roku odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Bielsku Podlaskim. W ich trakcie Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz uczniom.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w pięknie udekorowanej sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a uświetniły je występy solistek bielskiego Studia Piosenki „Fart”.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie kierownika Referatu Oświaty i Kultury Eugeniusza Jakubowskiego, który powitał wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, który podkreślił istotę święta, popularnie nazywanego „Dniem Nauczyciela” oraz wielką rolę pedagogów w kształtowaniu postaw społecznych młodego pokolenia. Jak pisał już czterysta temu Jan Zamoyski, hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Później na scenę sali widowiskowej BDK-u kolejno wchodzili uczniowie i absolwenci bielskich szkół podstawowych, którzy odbierali akty nadania stypendiów imienia Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce. W tym roku szkolnym przyznano je 11 młodym ludziom. Otrzymali je: Klaudia Brzozowska (SP4), Aleksandra Grigoruk (SP3), Jakub Iwaniuk (SP3), Maja Jermałowska (SP4), Dominika Naumczuk (SP4), Szymon Proniewicki (SP3), Bartosz Świetliczny (SP5), Julia Troc (SP3), Aleksandra Wiesiełowska (SP4), Pola Wiktoria Załęska (SP4) i Szymon Zieńkiewicz (SP3).

Po wręczeniu stypendiów uczniom, przeszedł czas na wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Bielska Podlaski pedagogom. Otrzymało je 22 nauczycieli bielskich szkół i przedszkoli: Grażyna Chmur (SP2), Maria Duniec (SP5), Eugenia Jakubiuk (SP3), Joanna Juziuczuk (Przedszkole 7), Joanna Kalinowska (SP3), Jolanta Kubaj (Przedszkole 5), Maria Łuszczyńska (SP5), Dorota Misiuk (SP4), Andrzej Moroz (SP3), Irena Mucha (SP4), Bożena Oleszko (SP5), Alina Parfieniuk (SP3), Bożena Petkiewicz (SP4), Krystyna Piekutin (SP4), Elżbieta Pietrzykowska (Przedszkole 9), Joanna Roszczenko (SP2), Mateusz Sadowski (SP5), Ewa Tołoczko (Przedszkole 5), Urszula Tołwińska (SP2), Grzegorz Ułaszonek (SP3), Joanna Wasiluk (SP3) i Piotr Żukowski (SP4).

Wszyscy nagrodzeni pedagodzy i uczniowie otrzymali torby promocyjne Miasta Bielsk Podlaski wypełnione upominkami, a nauczycielom burmistrz wręczył też czerwone róże.

Wydarzenie miało miejsce 14.10.2022

Tags: , , , , , , ,