Obchody Dnia Strażaka 2024

Umundurowani strażacy stoją w dwóch szeregach na ulicy podczas uroczystości. Na pierwszym planie poczet honorowy.
15 maja 2024

Bielscy strażacy świętowali swój dzień. Uroczystości odbyły się przed miejscową komendą. Wzięli w nich udział zacni goście.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się 15 maja 2024 roku w Bielsku Podlaskim. Poprzedziły je nabożeństwa z okazji Dnia Strażaka w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP i w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.

Uroczysty apel, który odbył się na ul. Zamkowej, przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, był okazją do podziękowań skierowanych do strażaków za ich ciężką i ofiarną służbę. Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie zawodowe.

Wśród gości obchodów byli m.in.: Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Kondrat, Senator RP Anna Bogucka, II Wicewojewoda Podlaski Ewa Kulikowska, a także przedstawiciele samorządów z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Piotrem Wawulskim. Burmistrz przekazał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim mł. bryg. Wojciechowi Kusznerce list gratulacyjny. Obecni byli też kapelani, przedstawiciele służb mundurowych, bielscy przedsiębiorcy, a także emeryci, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Wydarzenie miało miejsce 15.5.2024

Tags: , , , , ,