Oddział Podlaski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Na jasnoszarym tle napis „Aktywny samorząd”. Litery „A” w słowie aktywny i „S” w słowie samorząd są zielone, pozostałe litery napisu są czerwone. Po prawej stronie od napisu stylizowany zieloną kreską kontur Polski, gdzie zachodnia granicy tworzy sylwetkę osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku, którego koło jest wystylizowane kolorem czerwonym. Sylwetka ma na głowie biret, a w kontur Polski są wpisane logotypy osób niesłyszących i osób niewidzących bądź słabowidzących.
19 sierpnia 2022

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

Na pakiet „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” składa się „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Kontakt: tel.: 85 73 38 713, infolinia SOW: 800 889 777.

„Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW

W ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • uzyskania prawa jazdy
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania.

Profil Zaufany

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny, ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu.

Terminy

Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dla wniosków dotyczącego roku akademickiego 2022/2023 – termin do 10 października 2022 roku („Aktywny samorząd” – Moduł II).

Kontakt: „Aktywny Samorząd”: tel.: 85 73 38 718, infolinia SOW: 800 889 777.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Udział w projekcie

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 miesięcy) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej
 • psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Oddział Podlaski PFRON ul. Fabryczna 2 15-483 Białystok z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Formularz zgłoszeniowy, przygotowany przez PFRON, dostępny jest tutaj.

Kontakt: Ewa Baszko – tel. : 85 73 38 711, 880 521 201; e-mail: EBaszko@pfron.org.pl

Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Przy Oddziale Podlaskim PFRON uruchomiono Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W CIDON uzyskają Państwo informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Kontaktu z Centrum od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy oddziału, tel.: 85 73 38 716.

Kontakt:

Oddział Podlaski PFRON
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
Tel: 85 733 87 00
e-mail: bialystok@pfron.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/PodlaskiPFRON/
Twitter: https://twitter.com/BialystokPfron

Pliki do pobrania
Tags: , , ,