Oferta na zadanie „9. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego”

22 lutego 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty stowarzyszenia Automobilklub Podlaski, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „9. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia Automobilklub Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29.02.2024 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1 (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Pliki do pobrania
Tags: , ,