Oferta na zadanie „Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych”

17 maja 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Polskiego Stowarzyszenia Pediatrów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych”.

 Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Polskiego Stowarzyszenia Pediatrów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24.05.2024 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Pliki do pobrania
Tags: , ,