Oferta na zadanie „Sercem i okiem seniora widziane”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Sercem i okiem seniora widziane”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21.08.2023 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 (Biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres:    um@bielsk-podlaski.pl

Pliki do pobrania