Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Niebieska plansza z białym npaisem: "Rządowy Program Odbudowy Zabytków". W gónym prawym roku logotyp: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
9 sierpnia 2023

W związku z Ogłoszeniem nr 3/2023 – 2. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, istnieje możliwość wniesienia do Urzędu Miasta zgłoszenia o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje znajdują się:

  1. W Ogłoszeniu nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, znajdującym się pod adresem:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/RPOZ_2/Regulamin_RPOZ_Edycja_2.pdf

  1. Regulaminie Programu Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 2 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, znajdującym się pod adresem:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/RPOZ_2/Regulamin_RPOZ_Edycja_2.pdf

Zgłoszenie do Urzędu Miasta należy złożyć na formularzu znajdującym się w załączniku poniżej  do 11 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30.

Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 85 731 8 135.

Pliki do pobrania
Tags: , ,