Ogłoszenie o zmianie trybu pracy urzędu

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa - Covid
10 marca 2021

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników w stanie epidemii Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zostaje zawieszone do odwołania.

Załatwianie spraw urzędowych jest możliwe telefonicznie, drogą elektroniczną (adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl) oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: 85 731 81 00. Bezpośrednie telefony do pracowników urzędu, dane teleadresowe oraz bankowe można znaleźć w miejskim serwisie internetowym – dane teleadresowe i konto bankowe

W sytuacjach wyjątkowych, które wymagają osobistego stawiennictwa, klienci mogą zgłaszać się do biura podawczego przy wejściu głównym do urzędu miasta, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Opłat do urzędu należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Osoby nie mające możliwości skorzystania z takiej formy wpłat, powinny zgłosić to w biurze podawczym urzędu. Godziny pracy kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: poniedziałek 8:00-14:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności  gospodarczej można dokonać na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejwww.ceidg.gov.pl. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 690 607 814.

Za pośrednictwem strony ePUAP – można:

– przesłać pismo,
– złożyć wniosek o dowód osobisty,
– złożyć wniosek o zameldowanie lub  wymeldowanie,
– złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
– złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
– złożyć zgłoszenie urodzenia dziecka
– złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Tags: , , ,