Ogłoszenie o zmianie trybu pracy urzędu

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa - Covid
7 maja 2021

Urząd Miasta Bielsk Podlaski realizuje bezpośrednią obsługę klienta. Jednocześnie w budynku może przebywać nie więcej niż pięciu interesantów. Nieustannie obowiązuje zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku, z wprowadzonymi zmianami, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nadal mówi o możliwości ograniczenia działalności urzędów administracji publicznej do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Jednak Urząd Miasta Bielsk Podlaski, od 10 maja 2021 roku, rozpoczął – na razie ograniczoną – bezpośrednią obsługę klientów. Wszyscy pracownicy wykonują obowiązki służbowe na stanowiskach w urzędzie.

W budynku urzędu jednocześnie może przebywać maksymalnie pięciu klientów. Wchodzących do urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz obowiązek dezynfekcji rąk.

Klienci wchodzą do urzędu pojedynczo. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu przy biurze podawczym nie może być większa, niż jedna osoba.

Korespondencję drukowaną można, tak jak dotychczas, wrzucać do skrzynki ustawionej przy wejściu do urzędu.

Jednocześnie nadal obowiązuje prośba do wszystkich klientów o załatwianie spraw drogą zdalną. Załatwianie spraw urzędowych jest możliwe telefonicznie, drogą elektroniczną (adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl), za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także przy pomocy bankowości elektronicznej. Kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: 85 731 81 00. Bezpośrednie telefony do pracowników urzędu, dane teleadresowe oraz bankowe można znaleźć w miejskim serwisie internetowym.

Tags: , , ,