Ogłoszenie o zmianie trybu pracy urzędu

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa
1 marca 2022

Urząd Miasta Bielsk Podlaski realizuje bezpośrednią obsługę klienta. Nieustannie obowiązuje zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakazuje zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa m.in. w budynkach użyteczności publicznej.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski realizuje bezpośrednią obsługę klientów.

Wchodzących do urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz obowiązek dezynfekcji rąk.

Klienci wchodzą do urzędu pojedynczo. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu przy biurze podawczym nie może być większa, niż jedna osoba.

Korespondencję drukowaną można, tak jak dotychczas, wrzucać do skrzynki ustawionej przy wejściu do urzędu.

Jednocześnie nadal można załatwiać sprawy drogą zdalną. Załatwianie spraw urzędowych jest możliwe telefonicznie, drogą elektroniczną (adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl), za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także przy pomocy bankowości elektronicznej. Kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: 85 731 81 00. Bezpośrednie telefony do pracowników urzędu, dane teleadresowe oraz bankowe można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Informacja ważna do 27.03.2022

Tags: , , ,