Ogłoszono wyniki naboru Programu Inwestycji Strategicznych

Ilustracja rządowa z białym napisem na niebieskim tle o treści: "Miasto Bielsk Podlaski otrzymało 4 436 526 zł"
28 października 2021

Miasto Bielsk Podlaski ma otrzymać dofinansowanie do jednego z trzech wniosków zgłoszonych przez siebie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to projekt przebudowy boiska bocznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:

  • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia;
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 000 000 zł;
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 000 zł.

Miasto Bielsk Podlaski złożyło trzy wnioski na:

  • Budowę w mieście Bielsk Podlaski instalacji spalania paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów palnych (obszar inwestycyjny: gospodarka odpadami) – przewidywana wartość inwestycji: 60 000 000 zł; kwota wnioskowanych środków: 57 000 000 zł;
  • Budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Bielsk Podlaski (obszar inwestycyjny: infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa) – przewidywana wartość inwestycji: 29 100 000 zł; kwota wnioskowanych środków: 27 645 000 zł;
  • Przebudowę boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim (obszar inwestycyjny: infrastruktura sportowa) – przewidywana wartość inwestycji: 4 929 474 zł; kwota wnioskowanych środków: 4 436 526,60 zł.

Na liście wniosków z przyznanym dofinansowaniem znalazł się jeden ze zgłoszonych przez miasto Bielsk Podlaski projektów, ten o najniższej wartości dofinansowania – dotyczący przebudowy boiska MOSiR-u. Zakres inwestycji ma objąć m.in.: przebudowę boiska bocznego ze zmianą nawierzchni na sztuczną oraz przebudowę zaplecza socjalnego w pobliskim budynku. Obiekt będzie służył klubom sportowym, młodzieży szkolnej trenującej w zespołach prowadzących przez MOSiR oraz organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Przewidywany jest dwuletni okres realizacji tej inwestycji.

Z pełnymi wynikami naboru do Programu Inwestycji Strategicznych można zapoznać się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tags: , , , , , , ,