Opłata targowa nie będzie pobierana

ilustracja przedstawia logo z literÄ… "i" oraz napis "informacja"
30 grudnia 2020

W roku 2021 na targowiskach w Bielsku Podlaskim – podobnie jak w całym kraju – nie będzie pobierana opłata targowa.

Decyzja o niepobieraniu opłaty targowej wynika z zapisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Artykuł 31 ze zmianami tej ustawy mówi, że „Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w artykule 15 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1170)”.

Tags: , , , ,