Skład Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji na lata 2020-2023:

1. Eugeniusz Gałuszewski – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2. Krystyna Matysiak – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”
3. Mariusz Ołdytowski – przedstawiciel Miejskiego Klubu Pływackiego „Wodnik”
4. Walentyna Prokopiuk – przedstawicielka Stowarzyszenia Abstynentów „Promień”
5. Barbara Andrejuk – przedstawicielka Stowarzyszenia Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”
6. Ilona Kamieńska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Podlaskie Kukułki”
7. Krzysztof Grodzki – przedstawiciel Rady Miasta Bielsk Podlaski
8. Paweł Bierżyn – przedstawiciel Rady Miasta Bielsk Podlaski
9. Marcin Rafał Drozdowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
10. Marta Odachowska – przedstawicielka Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
11. Alicja Prochoruk – przedstawicielka Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski