Wykaz organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”
ul. Kazimierzowska 3B
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: s.p.o.n.szansa@wp.pl
adres internetowy

Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”
ul. Leśna 13
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: dfionik@o2.pl
adres internetowy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Autentyczni
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
ul. Waryńskiego 30
15-461 Białystok
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 36A
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: bractwo.bielsk.podlaski@wp.pl
adres internetowy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 2
17 – 100 Bielsk Podlaski
e-mail: pzebielsk@interia.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Miejsko-Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 3 B
17 -100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”
ul. Warzywna 46
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: stowarzyszenieserce@wp.pl
tel. 797 401 996, 503 914 005

Klub Amazonki
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: amazonki.bielskpodlaski@wp.pl

Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”
ul. Sienkiewicza 11a
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: promien89@wp.pl

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kryniczna 14
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: biuro@zup.org.pl
adres internetowy

Polski Związek Niewidomych
Okręg Podlaski
e-mail: pznbial@wp.pl
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 27/4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 517 445 513

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Komenda Hufca im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1/1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 23 89
adres internetowy

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl
adres internetowy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 50/54
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte”
ul. Widowska 4 A
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 30 00

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”
ul. Wysockiego 41, lok. u 1
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Polski Związek Wędkarski
Okręg w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
adres internetowy
Koło PZW SUM w Bielsku Podlaskim
ul. Jagiellońska 5 a
17-100 Bielsk Podlaski

Bielski Klub Sportowy „Tur” Bielsk Podlaski
ul. E. Orzeszkowej 19
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: tur.bielskpodlaski@wp.pl
adres internetowy

Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
ul. Kazimierzowska 3 B
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Klub Tenisa Stołowego
ul. Mickiewicza 114/9
17-100 Bielsk Podlaski

Młodzieżowy Klub Sportowy „TAEKWON-DO”
ul. Lipowa 6
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
ul. Poniatowskiego 9
17-100 Bielsk Podlaski

Koszykarski Klub Sportowy „Tur Basket” Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: krzysiek@turbielsk.pl
adres internetowy

Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej
ul. Mickiewicza 31 A/6
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność”
ul. Brańska 65
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: skpwbp@gmail.com
adres internetowy

Stowarzyszenie Edukacji Filmowej
ul. Jagiellońska 3a lok. 14
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Bielsku Podlaskim
ul. Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sekretariat@smbp.pl
tel. 85 731 20 00, 85 731 20 10
adres internetowy

Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie
Szczyty-Dzięciołowo 5
17-106 Orla
e-mail: centrum.szczyty@gmail.com

Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa w Bielsku Podlaskim
ul. Rejonowa 4
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 35/28
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: stowarzyszenie_wasiloczki@o2.pl
e-mail: barbar32@wp.pl
tel. 513 171 497

Białoruskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Zarząd Główny
Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Poniatowskiego 9
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Przyjaciół „Chór Polskiej Pieśni Narodowej”
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: chornarodowy@e-bielsk.pl

Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim
ul. Hołowieska 7
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: zibikar@poczta.onet.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim
ul. Jarzębinowa 29
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: lazur.nadziei@gmail.com
adres internetowy

Stowarzyszenie „Godboys” w Bielsku Podlaskim
ul. Leśmiana 11
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”
ul. Kryniczna 14
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie „Podlaskie Kukułki”
ul. Kleeberga 96
17 – 100 Bielsk Podlaski
e-mail: podlaskie.kukulki@gmail.com
adres internetowy

Stowarzyszenie „Sportowy Bielsk”
ul. Ogrodowa 87 E/12
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sportowybielsk@gmail.com
adres internetowy

Bielska Inicjatywa Społeczna
ul. Studziwodzka 90
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Stowarzyszenie Bielskie Babeczki
ul. Lipowa 10
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17 – 312 Drohiczyn
e-mail: drohiczyn@caritas.pl
Adres do korespondencji:
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
adres internetowy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 4
17 – 100 Bielsk Podlaski
e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl
adres internetowy

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy

Fundacja Opus Verde
ul. Sienkiewicza 3a/6
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: opusverde@gmail.com

Fundacja Teatr Czrevo w Bielsku Podlaskim
ul. Ogrodowa 56
17-100 Bielsk Podlaski
adres internetowy
e-mail: teatr@czrevo.pl

Fundacja Kettlebell Poland
ul. Studziwodzka 44b lok. 3
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: kettlebellpodlasie@gmial.com