Pan Borys Gitman

22 stycznia 2021

Borys Gitman

Miejska Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim Uchwałą nr XIV/84/86 z dnia 21 maja 1986 roku nadała Panu Borysowi Gitmanowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Pan Borys Gitman syn Zinowiusza, obywatel Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, raniony w czasie walk o wyzwolenie miasta Bielska Podlaskiego w 1944 roku.

Tags: