Pan Eugeniusz Wasilewski

22 stycznia 2021

Eugeniusz Wasilewski

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XXXI/202/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadała Panu Eugeniuszowi Wasilewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Pan Eugeniusz Wasilewski urodził się 12 listopada 1949 r. w Czarnej Średniej gmina Grodzisk, powiat siemiatycki. Bezpośrednio po studiach, w latach 1971-1974, pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku Podlaskim jako nauczyciel przedmiotów zawodowych prawoznawstwa i finansów, które stały się Jego zawodowym hobby, co okazało się wielce przydatne w dalszej pracy zawodowej. W latach 1974-1976 Pan Eugeniusz Wasilewski pracował w administracji państwowej. Początkowo jako projektant w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych (planowanie Polski 2000), a następnie Naczelnik Miasta Bielsk Podlaski do czasu reorganizacji administracji państwowej, połączonej wówczas z likwidacją powiatów. Najmłodszy ojciec miasta w Polsce, którym został w wieku 26 lat. W latach 1976-1977 pracował w firmie Telza-Polkolor w Białymstoku jako kierownik działu koordynacji planowania produkcji i zbytu mając do czynienia ze zbytem wyrobów do zakładów produkujących telewizory kolorowe (pierwsze polskie telewizory kolorowe) w Warszawie WZT i w Gdańsku Unimor. W latach 1977-1983 pracował w zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Zambrowie jako zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-handlowych przedsiębiorstwa państwowego produkującego przędzę i tkaniny bawełniane. Nadzorował pracę działów kadr, płac, finansowego, normowania prac, zaopatrzenia zbytu, zespołu magazynów oraz działu socjalnego, a także bazy zakładowej. W latach 1983-1999 pracował w spółce Unibud SA w Bielsku Podlaskim, początkowo jako zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, a po jego prywatyzacji jako wiceprezes do spraw finansowych spółki Unibud. Pan Eugeniusz Wasilewski wniósł duży wkład pracy w zakresie: zmiany strategii firmy, przestawienia jej z obsługi sektora rolniczego na budownictwo mieszkaniowe w Warszawie, a następnie w Rosji i Białorusi (między innymi osiedla mieszkaniowe dla wycofanej z Niemiec Armii Radzieckiej); jednej z pierwszych w Polsce prywatyzacji w formie spółki pracowniczej, utworzenie spółki z o.o. Unibud; przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną z myślą o Giełdzie Papierów Wartościowych; wejścia na pakiet podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Unibud SA; zakupu kilku spółek polskich i ich restrukturyzacji; utworzenia spółek handlowych na Białorusi w Grodnie i Mińsku; uruchomienia w 1996 r. produkcji domów w szkielecie drewnianym we współpracy z duńską firmą Dan Wood (początki tej technologii w Polsce); fuzji dwóch spółek giełdowych Unibud SA i Budimeksu SA w grudniu 1999 r., gdy w Bielsku Podlaskim powstał Unibud sp. z o.o.; organizacji nowej spółki Unibud sp. z o.o.

W latach 1999-2007 Pan Eugeniusz Wasilewski pracował w Unibud spółka z o.o. (zmiana nazwy na Budimex Danwood) jako prezes zarządu największej polskiej firmy produkującej domy jednorodzinne (do 400 sztuk rocznie) w technologii szkieletowej, ale panelowej (nie modułowej) z przeznaczeniem na rynek Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Eksport stanowił około 93-96% całej produkcji. Drugim pionem spółki był pion handlu materiałami budowlanymi (hurtownie w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Warszawie i w Mińsku na Białorusi oraz sieć sklepów detalicznych). Pan Eugeniusz Wasilewski miał swój udział w zakupie marki Danwood, przejęciu sieci sprzedawców tej firmy w Niemczech, rozbudowie i budowie sieci sprzedawców w kolejnych krajach. Przyczynił się także do utworzenia oddziałów zagranicznych (podatkowych i organizacyjnych) w Berlinie, Innsbrucku i Edynburgu. Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji przyczynił się do rozbudowy potencjału firmy, wymiany parku maszynowego i automatyzacji produkcji sterowanej komputerowo.

Pan Eugeniusz Wasilewski przynależy do niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Domów Najwyższej Jakości. Życiorys Pana Eugeniusza Wasilewskiego opublikowany został w Encyklopedii Biograficznej Who is who w Polsce wydanie szwajcarskie z 2006 r. W latach 2007-2011 Pan Eugeniusz Wasilewski pracował w spółce Unihouse/Unibep Bielsk Podlaski jako prezes zarządu Unihouse sp. z o. o., a od września 2009 r. po fuzji Unihouse spółka z o. o. z Unibep SA jako dyrektor oddziału Unihouse prokurent samoistny. Przejście z Unibudu sp. z o. o. do Unihouse sp. z o. o. nastąpiło w związku z ideą budowy pierwszej w Polsce fabryki domów modułowych w technologii szkieletu drewnianego i budową w tej technologii domów wielorodzinnych w Skandynawii. Idea w pełni została zrealizowana. W ciągu roku (lipiec 2008 sierpień 2009) została wybudowana w owym czasie największa i najnowocześniejsza w Polsce fabryka domów o rocznym potencjale około 500 jednorodzinnych lub 50 000 metrów kwadratowych mieszkań w budynkach wielorodzinnych do 7 kondygnacji nadziemnych. We wrześniu 2009 r. nastąpiło oficjalne uroczyste uruchomienie produkcji modułów mieszkalnych na linii produkcyjnej sterowanej komputerowo. Mimo największego kryzysu gospodarczego, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, nastąpiło wejście na rynek norweski nie tylko z dostawą modułów wykończonych pod klucz, ale z pełną ofertą budowlaną od projektu i wykopów, aż po mieszkania w pełni wykończone z meblami i sprzętem kuchennym włącznie. Przekazano do użytku pierwszego osiedla mieszkaniowego w Trondheim, a następnie osiedli w Alesund, Trondheim, Mo i Ranie oraz Stavanger w systemie generalnego wykonawcy. Spółka Unihouse, pod kierownictwem Pana Eugeniusza Wasilewskiego, uzyskała norweską aprobatę techniczną (certyfikat) na domy modułowe i panelowe wielo- i jednorodzinne ISO 9001 oraz liczne nagrody i wyróżnienia dla spółki Unihouse (Gazela Biznesu, Lider Rynku, Europrodukt itp.).

Pan Eugeniusz Wasilewski od roku 2011 pracował w spółce Nordhus SA. Był twórcą i organizatorem firmy Nordhus SA specjalizującej się w budownictwie domów modułowych wykończonych pod klucz na rynek skandynawski. Pod jego kierownictwem nastąpiła budowa jednej z największych w Europie i najnowocześniejszej sterowanej komputerowo fabryki domów modułowych o powierzchni około 10 000 metrów kwadratowych, wybudowanej i umaszynowionej w 9 miesięcy. Docelowa zdolność produkcyjna spółki rocznie to około 60 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lub 600 domów jednorodzinnych. Celem spółki miała być kontynuacja i doskonalenie technologii modułowej zapoczątkowanej w Unihouse/Unibep.

Niewątpliwie Pan Eugeniusz Wasilewski jest człowiekiem, który swoją ciężką pracą, innowacyjnymi pomysłami i podejmowaniem odważnych decyzji przyczynił się do tego, że miasto Bielsk Podlaski, mając na swym terenie jedną z najnowocześniejszych i największych fabryk domów w technologii szkieletu drewnianego, jest znane i rozpoznawane w kraju, a przede wszystkim w Europie. Niezwykle budującym jest to, że dzięki Panu Eugeniuszowi Wasilewskiemu w mieście Bielsk Podlaski przybyło wiele miejsc pracy. Dotychczasowe działania w zakresie budownictwa podejmowane przez Pana Eugeniusza Wasilewskiego cechującego się skutecznością, pasją i mądrością, przyczyniły się przede wszystkim do utworzenia nowych miejsc pracy, a także do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta na terenie kraju jak i w Europie. Dzięki takiemu człowiekowi, jakim jest Pan Eugeniusz Wasilewski, miasto Bielsk Podlaski jest jednym z liderów budownictwa opartego o konstrukcje drewniane. Podejmowane działania przez Pana Eugeniusza Wasilewskiego na rzecz miasta, kształtowanie jego pozytywnego wizerunku oraz angażowanie się w działalność społeczną są wystarczającym argumentem za przyznaniem Mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski.

Tags: