Pan Mikołaj Turkowicz

25 stycznia 2021

Mikołaj Turkowicz

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 16 maja 2014 r. Panu Mikołajowi Turkowiczowi Medal Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Mikołaj Turkowicz legitymizował się 51-letnim stażem pracy w zawodzie nauczycielskim oraz 53-letnim jako instruktor muzyczny. Ponad 45 lat przepracował jako nauczyciel w jednej z bielskich szkół, aktualnie Zespole Szkół nr 4 imienia Ziemi Podlaskiej. Przez ponad 40 lat prowadził znany w regionie, w Polsce oraz poza granicami kraju zespół Podlaskie Kukułki.

Poza tym był inicjatorem i kierownikiem artystycznym wielu zespołów funkcjonujących w przeszłości na terenie naszego miasta, m.in. Jutrzenka (w Liceum Medycznym), Ekonomik (w Zespole Szkół Ekonomicznych), Małe Podlasie (przy Cechu Rzemiosł Różnych), Pospołu (przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem), Przepióreczka (przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym Bielsk Podlaski), oraz Przygoda (przy I Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim).

Wszystkie te zespoły uczestniczyły czynnie w życiu artystycznym naszego miasta i wydatnie przyczyniły się do jego promocji. Zespół Podlaskie Kukułki od początku rokrocznie uczestniczył w organizowanych przez miasto obchodach Dni Bielska Podlaskiego oraz w dwóch plenerowych widowiskach historycznych zorganizowanych z tej okazji na Górze Zamkowej. Jedno z nich wyreżyserował oraz opracował scenografię Pan Mikołaj Turkowicz.

Dzięki zaangażowaniu Pana Mikołaja Turkowicza zespół Podlaskie Kukułki promował nasze miasto poprzez liczne uczestnictwo w przeglądach, festiwalach i koncertach organizowanych w kraju i poza jego granicami, między innymi w: Białorusi, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Litwie, Łotwie, Macedonii, Niemczech, Rosji, Turcji, Ukrainie i Węgrzech, prezentując bogactwo folkloru podlaskiego i jego obrzędy.

Zespół Podlaskie Kukułki posiada bogaty zbiór strojów reprezentujących różne regiony naszego kraju, m.in. łowicki, sądecki, rzeszowski. Pan Mikołaj Turkowicz, jako nauczyciel i wychowawca, wychował wielu wspaniałych absolwentów, którzy aktualnie w kraju prowadzą zespoły artystyczne. W pracach jego zespołu Podlaskie Kukułki uczestniczyło 1355 uczniów, mieszkańców naszego miasta i okolic.

Za swoją pracę i poświęcenie był wielokrotnie odznaczany między innymi: Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie.

Działalność w sferze kultury świadczyła o dużym zaangażowaniu i poświęceniu Pana Mikołaja Turkowicza na rzecz społeczności lokalnej Bielska Podlaskiego.

Zmarł 9 kwietnia 2022 roku.

Tags: