Pan Ryszard Antoni Wolski

25 stycznia 2021

Ryszard Antoni Wolski

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 29 maja 2015 r. Panu Ryszardowi Antoniemu Wolskiemu Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Ryszard Wolski urodził się 14 lutego 1942 r. w Białej Podlaskiej. Po zawarciu związku małżeńskiego z rodowitą bielszczanką, w 1967 roku przeprowadził się do Bielska Podlaskiego i rozpoczął swoją pracę zawodową w branży budowlanej. W 1972 roku zorganizował sekcję koszykówki w Międzyzakładowym Klubie Sportowym „Tur” w Bielsku Podlaskim, gdzie został również grającym trenerem. Organizował również równolegle w klubie grupy młodzieżowe; w 1974 roku jego drużyna juniorów zdobyła mistrzostwo okręgu.

W latach 1975-1982 był członkiem Zarządu Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Tur”, a w latach 1982-1986 jego prezesem.

Ryszard Wolski „zaraził” Bielsk Podlaski koszykówką, wychował dziesiątki zawodników, nauczył młodych ludzi współpracy w grupie, jaką jest drużyna, powtarzał zawsze, że wykształcenie jest podstawą bycia szanowanym obywatelem. Od chwili awansu bielskiego klubu do centralnej II ligi jest zaangażowany w kontakty pomiędzy władzami klubu, trenerami i głównymi sponsorami, to jest Unibepem i Danwoodem. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, iż Ryszard Wolski jest „ojcem” bielskiej koszykówki.

Tags: