Pan Sergiusz Łukaszuk

25 stycznia 2021

Sergiusz Łukaszuk

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 16 maja 2014 r. Panu Sergiuszowi Łukaszukowi Medal Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Sergiusz Łukaszuk jest absolwentem Liceum Pedagogicznego w Bielsku Podlaskim, Studium Nauczycielskiego o kierunku wychowanie muzyczne w Białymstoku i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Posiada tytuł magistra sztuki.

Pracę zawodową rozpoczął w 1964 roku jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, następnie pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Hołodach, w latach 1972-1974 funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim.

W latach 1975-2012 Pan Sergiusz Łukaszuk pracował na stanowisku dyrektora Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Poza pracą zawodową Pan Sergiusz Łukaszuk w latach 1967-1969 był akompaniatorem, a następnie od roku 1970 do 1989 dyrygentem Chóru Pieśni Wasiloczki przy Bielskim Domu Kultury. W styczniu 1990 roku zorganizował 18-osobowy zespół wokalno-instrumentalny piosenki białoruskiej Małanka, który prowadzi do chwili obecnej.

Przez wiele lat pracował na rzecz rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży z bielskich szkół. Prowadził takie zespoły jak: zespół wokalny Dziewczęce Nutki przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania imienia Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim oraz dziecięce zespoły wokalne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim: początkowo Nasze Dzieci i Żuczki, a następnie Żurawinka.

Ze wszystkimi zespołami w okresie ich działalności wziął udział w ponad 1200 koncertach w środowisku lokalnym, na terenie województwa, kraju i poza granicami. Prowadzone przez niego zespoły wielokrotnie zdobywały czołowe miejsca, a kilkakrotnie otrzymały Grand Prix festiwalów. Zespół Dziewczęce Nutki trzykrotnie zakwalifikował się na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej w Siedlcach, gdzie zdobywał wysokie miejsca.

Największe osiągnięcia artystyczne zanotował z zespołem Małanka, w którym swoje zamiłowanie i pasję rozwija amatorsko 18 kobiet i mężczyzn, na co dzień pracujących w różnych firmach Bielska Podlaskiego. Zespół Małanka wielokrotnie wystąpił podczas różnorodnych imprez na terenie Bielska Podlaskiego, województwa i kraju. Zespół koncertował również na festiwalach we Francji, Niemczech, Rosji i Białorusi. Wspólnie z zespołem Pan Sergiusz Łukaszuk nagrał i wydał 5 kaset magnetofonowych i 3 płyty CD, w tym jedna z okazji jubileusz dwudziestolecia zespołu obchodzonego w 2010 roku.

Wieloletnia praca Pana Sergiusza Łukaszuka na stanowisku dyrektora Bielskiego Domu Kultury przyczyniła się do tego, iż Bielski Dom Kultury stał się wiodącą instytucją kultury w województwie podlaskim. Z jego inicjatywy składane były wnioski o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł, co wielokrotnie przynosiło pozytywne rezultaty. Na podkreślenie zasługuje dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 73.000 zł w 2006 roku, w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska, projekt Bielskie Integracje Międzykulturowe.

To właśnie Pan Sergiusz Łukaszuk jest inicjatorem obchodów Dni Bielska Podlaskiego. Dzięki jego pomysłowi i ogromnej determinacji możemy obchodzić co roku święto naszego miasta jakim są obchody Dni Bielska Podlaskiego.

Postawa i zaangażowanie Pana Sergiusza Łukaszuka wywarły duży wpływ na rozwój kultury polskiej oraz kultur mniejszości narodowych, zamieszkujących nasz region, co zostało nieraz uhonorowane licznymi odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką Zasłużony dla Kultury Gloria Artis, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Odznaką Za Zasługi dla Oświaty oraz Dyplomami Ministra Kultury i Dyrektora Wydziału Kultury.

Tags: