Pan Zachariasz Szachowicz

22 stycznia 2021

Zachariasz Szachowicz

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XLV/256/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku nadała nieżyjącemu Panu Zachariaszowi Szachowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski, jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Zachariasz Szachowicz syn Tadeusza i Marii, urodził się 18 września 1911 roku w Topczewie. Zmarł 6 maja 2009 roku w Bielsku Podlaskim.

W latach 1915-1920 przebywał wraz z rodzicami na uchodźstwie w Rosji (na tak zwanym bieżeństwie). Po powrocie z Rosji zamieszkali ponownie koło Topczewa w swoim gospodarstwie rolnym. Po sześciu latach Jego rodzice przenieśli się do Bielska Podlaskiego, gdzie od 1 marca 1926 roku zamieszkali przy ulicy Brańskiej.

W Bielsku Podlaskim Zachariasz Szachowicz rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej numer 1, gdzie w ciągu czterech lat ukończył siedem klas. Dalszą naukę kontynuował w średniej szkole technicznej w Białymstoku, otrzymując w 1932 roku tytuł technika budowlanego.

Po ukończeniu szkoły przez długi czas nie mógł uzyskać stałego zatrudnienia, wykonywał jedynie zlecenia dorywcze. Latem 1936 roku silna wichura złamała hełm wieży bielskiego ratusza na zlecenie Burmistrza Miasta Alfonsa Erdmana, wraz z dwoma pracownikami, ustawił nowy szczyt wieży. Bardzo dobre wywiązanie się ze zleconej pracy, spowodowało zatrudnienie w drugiej połowie 1936 roku Zachariasza Szachowicza przez burmistrza Erdmana. W latach 1936-1938 jako kierownik budowy prowadził budowę Domu Ludowego imienia Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja.

Po wybuchu II wojny światowej w latach 1940-1941 pracował na terenie Brańska (kierował między innymi nadbudową piętra hali targowej), zaś w latach 1941-1944 został skierowany przez Niemców do pracy w dziale gospodarczo-technicznym Miasta Bielsk Podlaski.

Po zajęciu w dniu 30 lipca 1944 roku przez wojska radzieckie Bielska Podlaskiego Zachariasz Szachowicz był zaangażowany w prace nad odbudową miasta ze zniszczeń oraz upamiętnieniem ofiar wojny. W dniu 11 sierpnia 1944 roku utworzono Zarząd Miejski, w skład którego powołany został na funkcję technika miejskiego. Następnie pracował w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Bielsku Podlaskim, które w późniejszych latach zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych. W latach sześćdziesiątych pracował w Hajnowskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Hajnówce, zaś w latach siedemdziesiątych w Rejonie Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

Zachariasz Szachowicz był wieloletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim oraz radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku.

Zachariasz Szachowicz był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Ludowej oraz między innymi odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. Ponadto dwukrotnie otrzymał order świętej Marii Magdaleny.

Kalendarium ważniejszych prac i działań Zachariasza Szachowicza

 1. maj 1935 roku zbudowanie w kościele Narodzenia NMP na zlecenie dziekana księdza Antoniego Beszty-Borowskiego katafalku dla uczczenia śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 2. lipiec 1936 roku naprawa na zlecenie Burmistrza Alfonsa Erdmana złamanego hełmu wieży ratuszowej;
 3. lata 1936-1938 jako kierownik budowy prowadził budowę Domu Ludowego imienia Józefa Piłsudskiego wraz z kinem Znicz przy ulicy 3 Maja (uchwała Rady Miasta o budowie z 1935 roku);
 4. sierpień 1943 roku uratowanie dzwonów z kościołów i cerkwi bielskich, które Niemcy zamierzali wywieźć w celu przetopienia na złom;
 5. lata 1943-1944 wspieranie poprzez zapewnienie materiałów budowlanych remontów: cerkwi w Ploskach, kościoła w Klichach oraz pracował przy utwardzeniu placu przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim;
 6. sierpień 1944 roku naprawa wschodniej ściany cerkwi p.w. Narodzenia NMP przy ul. Jagiellońskiej (razem ze stolarzami: Onufrym Szulewiczem i Aleksym Malką);
 7. druga połowa 1944 roku odbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki jako kierownik budowy;
 8. 30 czerwca 14 lipca 1945 roku był członkiem społecznego komitetu budowy pomnika Ofiarom barbarzyństwa 15 VII 1943 r. na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego oraz zaprojektował i kierował budową tego mauzoleum;
 9. 14-15 lipca 1945 roku brał udział w ekshumacji w Lesie Pilickim 49 osób rozstrzelanych 15 lipca 1943 roku przez Niemców;
 10. sierpień 1945 roku współorganizował ochotniczy wyjazd mieszkańców Bielska Podlaskiego do Warszawy i brał udział w kilkunastoosobowej grupie bielszczan pracujących przy jej odgruzowywaniu w ramach akcji Cały kraj odbudowuje swoją stolicę;
 11. zaprojektował pomnik (obelisk) wzniesiony w miejscu straceń w Lesie Pilickim;
 12. grudzień 1947 roku był jednym z dwóch projektantów cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Wojska Polskiego oraz kierował pracami ekshumacyjnymi żołnierzy radzieckich w mieście i bezpośredniej okolicy, a także dokumentował tożsamość ekshumowanych żołnierzy z terenu miasta oraz z obszaru całego powiatu bielskiego (dzięki dokumentom Szachowicza w 1960 roku matka Piotra Karpina odnalazła grób syna, a w 1984 roku siostra odnalazła grób Michała Dejneka). Zaprojektował także pomnik (obelisk) na tym cmentarzu;
 13. 1948 rok budowa budynku Szkoły Powszechnej nr 2 przy ulicy 11 Listopada jako kierownik budowy;
 14. lata 1947-1951 zaprojektował i kierował budową pierwszego budynku straży pożarnej przy ulicy Poniatowskiego;
 15. lata 1956-1960 jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku brał czynny udział w staraniach o zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia inwestycji budowy w Bielsku Podlaskim szpitala powiatowego;
 16. początek lat 70. XX wieku wykonał projekt przewiezienia i rekonstrukcji cerkwi z południa Polski oraz nadzorował pracę przy jej ponownym złożeniu we wsi Rajsk;
 17. listopad 1974 roku brał udział jako pracownik Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w usuwaniu wielkiej awarii załamania się pod ciężarem lodu ponad 2 tysięcy słupów energetycznych oraz awarii wielu stacji transformatorowych na terenie powiatu bielskiego;
 18. 1979 rok zaprojektował społecznie budynek Rejonu Energetycznego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada oraz uczestniczył w jego budowie jako kierownik budowy;
 19. początek lat 80. XX wieku wykonał inwentaryzację i projekt odrestaurowania kaplicy-grobowca pułkownika Mikołaja Ehrna na bielskim cmentarzu;
 20. 1983 rok zaprojektował wystrój sal katechetycznych w nowej plebanii parafii pod wezwaniem świętego Archanioła Michała oraz wykonał projekt ogrodzenia posesji parafii od ulicy Mickiewicza;
 21. 1989 rok współpracował przy projektowaniu i rozbudowie części ołtarzowej cerkwi świętego Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim;
 22. lata 1992/1993 zaprojektowanie sztandaru 2 Pułku Ułanów Spieszonych Armii Krajowej zorganizowanego w maju 1944 roku (J. Domański, W. Andrzejczuk)
 23. lata około 1995-1998 wykonał projekt i był osobiście zaangażowany w budowę kaplicy świętego Mikołaja przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim;
 24. 1995 rok wykonał projekt cerkwi w Widowie;
 25. 1997 rok wykonał projekt cerkwi w Szastałach;
 26. koniec lat 90. XX wieku v wykonał projekt pomnika Pamięci Pomordowanych 30 Furmanów na cmentarzu wojskowym przy ulicy Wojska Polskiego.
Tags: