Pani Urszula Siecińska

25 stycznia 2021

Urszula Siecińska

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 16 maja 2019 roku Pani Urszuli Siecińskiej medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pani Urszula Siecińska urodziła się 14 marca 1951 roku w Bielsku Podlaskim. Jest absolwentką bielskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki oraz wydziału farmaceutycznego akademii medycznej. Przez długi czas pracowała w aptece powiatowego szpitala w Bielsku Podlaskim.

W 1989 roku, wraz z mężem Edwardem, założyła rodzinne przedsiębiorstwo. Od samego początku działalności Pani Urszula Siecińska zajęła się tworzeniem działu jakości i tworzyła podwaliny dzisiejszego HACCP. Początkowo firma zajmowała się przetwórstwem krewetek poławianych u wybrzeży Holandii i Belgii, które po uszlachetnieniu trafiały na tamtejsze i inne rynki europejskie, w tym belgijski Dwór Królewski. Po kilku latach marka włączyła do produkcji łososia wędzonego, który jest obecnie flagowym produktem Suempolu i stanowi 98% całej produkcji. Firma, która zaczynała od niewielkiej fabryki, jest nie tylko pionierem swojej branży w Polsce, ale także największym polskim niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym i jednym z największych na świecie producentów łososia wędzonego, który jest jednym z największych dóbr eksportowych Podlasia.

Pani Urszula Siecińska kierowanie firmą przekazała córce Monice Siecińskiej-Jaworowskiej sama angażując się w działalność charytatywną. Indywidualnie, a także jako firma Suempol, prowadzi szerokie działania. Pomaga finansowo i rzeczowo organizacjom społecznym, instytucjom publicznym, społeczności lokalnej, pracownikom i ich rodzinom oraz osobom indywidualnym z otoczenia firmy. Wśród najczęściej wspomaganych jest Dom Pomocy Społecznej, szkoły Bielska Podlaskiego (w postaci darowizny, zakupu wyposażenia na przykład sprzętu audio, fortepianu, wyposażenia sal informatycznych i tym podobnych), sponsoruje konkursy akademickie, lokalne drużyny sportowe. Jest mecenasem kultury. Założyła Fundację imienia Urszuli Siecińskiej, która funduje stypendia najzdolniejszym uczniom jej macierzystej szkoły czyli I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Od lat jest opiekunem Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Angażuje się w ochronę zdrowia poprzez wspieranie organizacji na przykład „Amazonek” oraz pogotowia ratunkowego.

Od lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii imienia Zbigniewa Religi. Angażuje się w bezpieczeństwo publiczne (konkurs bezpieczeństwa organizowany przez policję). Bezpośrednio wspiera kilkanaście fundacji, pomagającym osobom chorym i niepełnosprawnym (między innymi: Fundacja „Pomóż i Ty”, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi) oraz fundacje wspomagające rozwój regionu (Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej).

Ponadto co roku Pani Urszula Siecińska organizuje paczki świąteczne dla dzieci, zabawę choinkową, dofinansowuje wypoczynek dla dzieci pracowników. Jest też inicjatorką organizowania wspólnego czasu spędzanego poza pracą, na przykład piknik rodzinny dla pracowników i ich rodzin. Wiele uwagi poświęca na realizowanie pomocy na Białorusi, dzięki jej i mężowi zostały zbudowane kościoły oraz odrestaurowane cmentarze, między innymi w Dokszycach wraz z cmentarzem polskich żołnierzy. Co roku niesie dużą pomoc na Białoruś, gdzie z jej inicjatywy wiele młodzieży może studiować w Polsce. Urszula Siecińska jest osobą niezwykle otwartą na ludzi i ich potrzeby. Jest przy tym niezwykle ciepła i niestwarzająca dystansu. Od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała Krzyż Zasługi dla Polskiej Gospodarki. Od lat związana z harcerstwem wpoiła zasady następnym pokoleniom, córce i wnukowi, aby zawsze widzieć potrzeby drugiego człowieka i być oddanym Ojczyźnie.

Tags: