PFRON zachęca do nauki języka migowego

Fragment plakatu z treścią: iPfron+; działasz na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Skorzystaj z systemu iPFRON+, zobacz jakie to proste!
13 marca 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności.

Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Więcej informacji można znaleźć w serwisie internetowym PFRON-u.

Tags: , ,