Pierwsza sesja Rady Miasta Bielsk Podlaski IX kadencji

Zdjęcie z obrad sesji rady miasta. Wspólne zdjęcie radnych i burmistrza. Ustawieni w dwóch rzędach: jeden stoi, drugi siedzi. Wszyscy pozują do zdjęcia.
8 maja 2024

Bielsk Podlaski ma nowego burmistrza i przewodniczącego rady miasta. Obaj swoje obowiązki objęli podczas inauguracyjnej sesji, która odbyła się 7 maja 2024 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszyscy radni IX kadencji, po otrzymaniu zawiadomień o wyborze na radnego z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim Jerzego Maksimiuka, złożyli ślubowanie. Później, w obecności całej rady, swoje ślubowanie złożył Piotr Wawulski i w ten sposób objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Piotr Wawulski w minionej kadencji był Przewodniczącym Komisji ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski. Na stanowisko burmistrza został wybrany w wyborach powszechnych, które odbyły się w kwietniu 2024 r., a startował w nich jako przedstawiciel KWW Nasz Bielsk.

Podczas pierwszej sesji burmistrz Piotr Wawulski odebrał gratulacje od uczestniczących w obradach: radnych, kierownictwa i pracowników urzędu miasta, burmistrzów i wójtów okolicznych miast i gmin, a także byłych samorządowców i przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta.

Następnie nowa rada wybrała w głosowaniu tajnym swojego przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Miasta Bielsk Podlaski IX kadencji został Jarosław Borowski, dotychczasowy Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski. Jarosław Borowski startował w wyborach samorządowych z list KW Koalicja Bielska. Wiceprzewodniczącymi rady miasta zostali wybrani: Piotr Daniło (KWW Nasze Podlasie) oraz Krzysztof Grygoruk (KWW Nasz Bielsk).

Skład Rady Miasta Bielsk Podlaski IX kadencji

 1. Jarosław Borowski – Przewodniczący Rady Miasta
 2. Piotr Daniło – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 3. Krzysztof Grygoruk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 4. Paweł Bierżyn
 5. Karol Boćkowski
 6. Włodzimierz Borowik
 7. Stanisław Charyton
 8. Emil Falkowski
 9. Mirosław Gołębiowski
 10. Tomasz Hryniewicki
 11. Andrzej Karpiuk
 12. Iwona Kołos
 13. Eugenia Kruk
 14. Romuald Margański
 15. Alina Niegierewicz
 16. Piotr Pawluczuk
 17. Andrzej Roszczenko
 18. Łukasz Ryczkowski
 19. Witold Sysuła
 20. Ewa Tarasiuk
 21. Artur Maciej Żukowski

Wydarzenie miało miejsce 7.5.2024

Tags: , , , ,