Pierwsze posiedzenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

obrady nowego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy domowej w sali posiedzeń urzędu miasta
18 września 2023

W dniu 22 czerwca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowych przepisów samorządy zostały zobowiązane do podjęcia szeregu działań odnośnie wprowadzanych zmian, m.in. do powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski powołał do życia nowy Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, w skład którego weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

15 września 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, na którym wybrany został przewodniczący zespołu w osobie pana Anatola Wasiluka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim oraz jego zastępca, w osobie pani Bożeny Sokołowskiej – kierownika działu administracyjno-gospodarczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.