Piknik to pierwsza inicjatywa pomysłodawców utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta

Osiem osób stoi w gabinecie burmistrza i pozuje do zdjęcia. Z prawej burmistrz, obok przedstawiciele młodzieży. W tle godło Polski.
5 czerwca 2024

Burmistrz Piotr Wawulski spotkał się z młodymi mieszkańcami Bielska Podlaskiego, którzy chcą zorganizować piknik w Parku Królowej Heleny. Z pomysłem tym wystąpiła grupa inicjatywna powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Nastoletni społecznicy planują zorganizować wspólne zakończenie roku szkolnego. Mogłoby się ono odbyć w piątek 21 czerwca 2024 r. w Parku Królowej Heleny. Do współpracy mają zostać zaproszone bielskie organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Przygotowanie tej imprezy wesprze też Miasto Bielsk Podlaski. O jej szczegółach poinformujemy wraz z organizatorami w terminie późniejszym.

Pomysłodawcy pragną, aby piknik z okazji zakończenia roku szkolnego promował ideę powstania Młodzieżowej Rady Miasta Bielsk Podlaski. Przypomnijmy, że 27 lutego 2024 r. „dorosła” Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielsk Podlaski i nadania jej statutu.

Rada ta ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Ma prawo przedstawiania Radzie Miasta Bielsk Podlaski oraz Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

MRM ma liczyć 17 członków, wybieranych w wyborach przeprowadzanych w szkołach na dwuletnią kadencję. Radnym może zostać każda osoba w wieku od 13. do ukończenia 18. roku życia i zamieszkująca na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała Rady Miasta z 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielsk Podlaski i nadania jej statutu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydarzenie miało miejsce 5.6.2024

Tags: , , , ,