Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Burmistrz Miasta oraz inni uczestnicy Konferencji siedzą w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej
5 grudnia 2022

Już po raz szósty odbyła się Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa, której celem jest prezentacja i popularyzacja wyników badań naukowych badaczy zainteresowanych tematyką Podlasia. Konferencja zorganizowana była w Bielsku Podlaskim oraz w Białej Podlaskiej, a jej tematami przewodnimi były migracje, deportacje i przesiedlenia w historii Podlasia w związku z 75. rocznicą akcji „Wisła”.

Organizatorem konferencji był Podlaski Instytut Naukowy, a współorganizatorami była Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Związek Ukraińców Podlasia, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Towarzystwo Ukraińskie.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Bielsku Podlaskim ze słowem do zgromadzonych zwrócili się, m.in.: Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Wojciech Przygoński, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Katarzyna Korycka, dyrektor Biura Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przybyłych przywitali również: prof. Feliks Czyżewski (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie), a także w formie online, przedstawiciel państwa ukraińskiego radca Witalij Biłyj z Ambasady Ukrainy w RP.

Wydarzenie wypełnione było ciekawymi odczytami i wykładami, a prelegenci opowiedzieli o różnych aspektach migracji lokalnej ludności, które miały miejsce na przestrzeni wieków.

Jako pierwszy, wystąpił Jurij Hawryluk z referatem zatytułowanym „Wczesnośredniowieczne migracje na środkowym Pobużu w świetle badań lat 50-80. XX wieku. Następnie wystąpił Dariusz Krasnodębski, który również sięgnął do dawnych czasów i omówił najstarsze podlaskie migracje – od Bastarnów i Gotów do Mazowszan i Rusinów.

Z kolei, o przyczynach migracji w czasach nie tak bardzo odległych opowiedzieli: Aneta Prymaka, znana badaczka bieżeństwa z 1915 roku, Jerzy Plewa o podlaskich migracjach od końca XIX do połowy XX wieku na przykładzie wsi gminy Czyże oraz Mirosław Reczko o podlaskich losach Żydów z Ostrowi Mazowieckiej w czasie drugiej wojny światowej.

Nie obeszło się bez komentarza do obecnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem na Ukrainie. W swoich wystąpieniach nawiązali do tego Andrzej Jekaterynczuk w wykładzie zatytułowanym „Imigranci ukraińscy w Polsce i ukraińska mniejszość narodowa jako aktorzy działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz Maria Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia, która opowiedziała o działaniach związku na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w 2022 roku.

Kolejnym, ważnym punktem programu konferencji była prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo Literackiej za 2022 rok. Jednym z nich był śp. Jan Kiryziuk, były Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i pracownik Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” doktorowi Mikołajowi Roszczence i uczczenie jubileuszu jego 80-lecia.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”, a na zakończenie pierwszego dnia konferencji w Bielsku Podlaskim wystąpił Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”.

Konferencja odbyła się między innymi pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

  

Wydarzenie miało miejsce 18-19 listopada 2022 r.