Podpisano porozumienie w sprawie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju

Grupa 11 samorządowców i urzędników prezentuje podpisane umowy stojąc na tle herbu państwa i herbu miasta.
12 maja 2022

12 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski odbyło się spotkanie dotyczące podpisania porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Bielskiego i Powiatu Bielskiego na lata 2021-2030. Liderem porozumienia jest Miasto Bielsk Podlaski.

Jednym z wielu celów porozumienia jest promowanie partnerskiego modelu współpracy gmin położonych na obszarze powiatu bielskiego, czyli: Miasta Bielsk Podlaski, Miasta Brańsk, Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Boćki, Gminy Brańsk, Gminy Orla, Gminy Rudka i Gminy Wyszki, a także Powiatu Bielskiego. Dokument ten oparty jest na wzajemnym zaufaniu samorządów, a jego celem jest wspólny rozwój.

W ramach porozumienia zostanie opracowana i wdrożona strategia ponadlokalna, która będzie dokumentem umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych do realizacji zintegrowanych projektów odpowiadających kompleksowo i długofalowo na potrzeby rozwojowe samorządów – stron porozumienia. Strony porozumienia będą dążyć do wzmocnienia partnerstwa i współpracy międzysamorządowej i do zbudowania rozpoznawalnej marki Powiatu Bielskiego i gmin powiatu bielskiego. Strategia, konsultacje społeczne, wspólny dialog pomiędzy samorządami i szansa pozyskania środków zewnętrznych powinny umożliwić poprawę i rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny  społeczności lokalnych w wielu obszarach ich życia, a przede wszystkim wpłynąć na zdecydowanie lepszą jakość życia mieszkańców na terenie powiatu bielskiego. Nieodzownym celem wspólnych działań powinna być ochrona środowiska przyrodniczego, adaptacja do zmian klimatu i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych.

Spotkanie zostało zakończone uroczystym podpisaniem porozumienia i wspólnym okolicznościowym zdjęciem.

Wydarzenie miało miejsce 12.5.2022

Tags: , , , ,