Podpisano umowę na przebudowę sześciu ulic w Bielsku Podlaskim

Dwaj mężczyźni: z lewej przedstawiciel władz firmy budowlanej, z prawej burmistrz, siedzą za stołem i podpisują dokumenty leżące przed nimi. W tle herb miasta Bielsk Podlaski i logotyp "Bielsk Podlaski łączy ludzi".
31 sierpnia 2023

30 sierpnia 2023 roku miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wykonawcą zadania jest firma Infra Instal sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie standardów życia mieszkańców, poprawa płynności komunikacyjnej oraz zapewnienie spójności i jednorodności sieci dróg w Bielsku Podlaskim.

Realizacja inwestycji została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 4 908 529,25 zł. Wartość inwestycji: 5 166 872,89 zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024.

Poziomy pasek z trzema logotypami: flagą Polski, godłem Polski i znakiem "Polski Ład"

Tags: , , , , , ,