Podpisano umowę na roboty montażowe opraw LED

26 czerwca 2020

Obrazek zawiera cztery logotypy: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podlaskiego i Unii Europejskiej

26 czerwca 2020 roku podpisano umowę na montaż, instalację efektywnego energetycznie oświetlania w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlania na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: „EL-M” i „MADO” z Kosowa Lackiego. W miejsce rtęciowych i sodowych opraw zainstalowane zostaną lampy typu LED.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Dofinansowanie udzielono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

W ramach zadania zostanie wymienionych 804 sztuk opraw oświetlenia ulicznego oraz zamontowanych 19 sztuk szaf oświetleniowych. Technologia LED niesie ze sobą nowe możliwości w zakresie sterowania oświetleniem. Możliwe jest włączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, co przyczynia się do uzyskania oszczędności energii elektrycznej.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021.

 

Tags: , , ,