Podsumowanie konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wręcza nagrody uczestniczkom konkursu
31 października 2023

20 października 2023 roku w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste podsumowanie 18. edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 23. Dnia Papieskiego, którego tegoroczne hasło brzmiało „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”.

Organizatorami tegorocznego konkursu byli: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Fundacja Mater.

W konkursie wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na konkurs wpłynęło 622 prace, z czego do konkursu zakwalifikowano 563 prace. Konkurs podzielony był na dwa etapy: diecezjalny oraz ogólnopolski. W każdym z etapów nagrody przyznano w następujących kategoriach:

  • kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
  • kategoria II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  • kategoria III – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  • kategoria IV – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
  • kategoria V – uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Bielskiego, Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Biskupa Drohiczyńskiego oraz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Akademii Katolickiej w Warszawie. Organizatorzy konkursu otrzymali wsparcie finansowe od wielu sponsorów. Wśród nich znalazło się również Miasto Bielsk Podlaski. Z budżetu miasta zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.