Policjanci zapraszają w swoje szeregi

Okrągły znak graficzny stylizowany na odznakę policyjną, w którą wpisany jest kontur i herb województa podlaskiego, napis "policja" oraz "Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku"
23 czerwca 2023

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim informuje o trwającym naborze do służby w policji.

Procedurę konkursową dla kandydatów na terenie województwa podlaskiego ogłosił Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski:

  • o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
    w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie podlaskiej policji.

Tags: , , ,