Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

9 marca 2021

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło mu prowadzenie w latach 2019-2021 Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku.

Celem działalności ośrodka jest:

 1. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
 2. udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
 3. wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

 1. pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.

Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8, e-mail: pomagamy@ta.org.pl

Godziny pracy Ośrodka w Białymstoku: poniedziałek w godzinach: 13:00 – 20:00, od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, w soboty w godzinach: 8:00 – 13:00.

Punkt lokalny w Bielsku Podlaskim znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kazimierzowskiej 18/3 w Bielsku Podlaskim.

Godziny pracy punktu lokalnego w Bielsku Podlaskim: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 15:30 – 16:30.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Amicus pod adresem: https://www.towarzystwoamicus.pl/victor-victima.html

Tags: , , ,