Ponad 13 mln zł z Polskiego Ładu pomoże miastu w realizacji projektów inwestycyjnych

Grupa osób: samorządowców i parlamentarzystów, stoi w szeregu przed ścianą. Część z nich trzyma w rękach niebielskie tabliczki z białymi napisami: nazwą gminy i kwotą dofinansowania. Przed nimi widać stół sali konferencyjnej, a na ścianie wiszą godła: Polski i Powiatu Bielskiego.
3 czerwca 2022

Dwa projekty zgłoszone przez Miasto Bielsk Podlaski uzyskały promesy na finansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To przebudowa i rozbudowa przedszkola oraz przebudowa dwóch ulic i ciągu pieszego.

Wręczenie symbolicznych czeków z przyznanymi w ramach programu kwotami odbyło się 2 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z terenu powiatu bielskiego, w tym gospodarz – starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski i senator Jacek Bogucki. Goście przekazali samorządowcom symboliczne czeki. Czek dla Miasta Bielsk Podlaski, opiewający na kwotę 13,15 mln zł, odebrał burmistrz Jarosław Borowski.

Środki te zostały przyznane na dwa spośród trzech wniosków złożonych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Są to:

  • przebudowa ulic Niecałej i Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ulicę Orzeszkowej z ulicą Żurawią – wartość dofinansowania 3,8 mln zł;
  • przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Żeromskiego o część rehabilitacyjną – wartość dofinansowania 9,35 mln zł.

W sumie do samorządów: powiatowego i gminnych z powiatu bielskiego, w ramach drugiego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, trafi ponad 98 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia i trwała do 15 lutego 2022 r.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji tego programu, w listopadzie 2021 roku, Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dofinansowanie do jednego z trzech zgłoszonych wniosków – projektu przebudowy boiska bocznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na ten cel z programu pozyskaliśmy nieco ponad 4,4 mln zł. Inwestycja ta jest obecnie na etapie uzyskiwania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy.

Wydarzenie miało miejsce 2.6.2022

Na zdjęciu widać pięciu meżczyzn. Po prawej stronie burmistrz udziela wywiadu w otoczeni wiceministra, senatora i wojewody, po lewej - stoi dziennikarz trzymający miktofon na długim wysięgniku.

Tags: , , , , , , , ,