Poradnik – jak oddać ważny głos w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022?

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
16 września 2021

Aby ułatwić Państwu głosowanie podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby skutecznie oddawać ważne głosy.

Kto może głosować ?

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każda osoba może zagłosować tylko raz. Podczas głosowania można oddać głosy na maksymalnie cztery projekty (zadania): dwa o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) oraz dwa o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywać się będzie na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, przy ulicy M. Kopernika 1 w terminie od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r. w dni pracy urzędu w godzinach od 8:00 do 18:00;
  • poprzez Internet na stronie: bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org w terminie od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowaniu?

W przypadku głosowania tradycyjnego w Urzędzie Miasta osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania. Głosuje się poprzez wrzucenie karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego projektu (zadania) i złożenie karty do urny. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy „Projekty o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne)” i więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy „Projekty o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące)”, nie postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania) oraz wypełnienie karty w sposób inny, niż opisany powyżej – czyni oddany głos nieważnym.

W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Co stanie się ze zwycięskimi projektami?

Wyniki głosowania zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta do 15 października 2021 r., a następnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2022. Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny, nazywany obywatelskim, to przekazanie przez samorząd w ręce mieszkańców decyzji o sposobie wydatkowania części budżetu gminnego. Mieszkańcy sami zgłaszają projekty (zadania), których realizacji oczekują, następnie wybierają spośród nich te, które uważają za najistotniejsze. Decydują w sposób bezpośredni jak zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu miasta i w ten sposób współdecydują, jak zmienia się ich otoczenie.

O jakich kwotach decydujemy?

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 400 tysięcy złotych. Zgłoszone projekty (zadania) dotyczą działań o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) oraz charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

Tags: , , ,