Poseł i burmistrz wnioskują o utworzenie jednostki WOT w naszym mieście

Dwaj mężczyźni: z lewej burmistrz, z prawej poseł, podczas konferencji prasowej. Stoją przed mikrofonem, poseł prezentuje treść interpelacji.
22 kwietnia 2022

Poseł na Sejm RP Paweł Krutul oraz burmistrz Jarosław Borowski wystąpili z inicjatywą utworzenia w Bielsku Podlaskim jednostki wojsk obrony terytorialnej. Interpelacja poselska w tej sprawie trafi do ministra obrony narodowej.

Poseł i burmistrz inicjatywę tę zaprezentowali wspólnie na zorganizowanej w Białymstoku konferencji prasowej, która odbyła się 22 kwietnia 2022 roku. Po konferencji obaj udali się na spotkanie z dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomirem Kocanowskim, z którym omówili możliwość powstania jednostki WOT w Bielsku Podlaskim.

– Postanowiliśmy wspólnymi siłami, bez etykiet politycznych, zaapelować do partii rządzącej o realizację inicjatywy, która ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego – mówi Poseł na Sejm RP Paweł Krotul. – Od soboty zacznie obowiązywać ustawa o obronie ojczyzny, która niesie za sobą rekordowy budżet – 3 proc. PKB na obronność. Chcę, by część tych środków trafiła do województwa podlaskiego. Lobbuję o utworzenie nowej jednostki WOT na terenie Bielska Podlaskiego. To miasto w linii prostej znajduje się około 33 kilometry od granicy polsko-białoruskiej. Od miejsca potencjalnego zagrożenia. Nie zapominajmy również o demografii naszego regionu. Podlaskie wyludnia się. Trzeba tworzyć nowe perspektywy dla młodych ludzi, trzeba zatrzymać ich na naszej ziemi. Utworzenie nowej jednostki jest również opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia: rolnicy i przedsiębiorcy będą zaopatrywać ją w swoje produkty.

– Sprawa obronności jest sprawą nas wszystkich. Bezpieczeństwo nie ma barw politycznych, każdy ma obowiązek bronić swojej ojczyzny – podkreśla Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. – Już w roku 2017 prowadziliśmy rozmowy z szefostwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Przedstawiliśmy cztery lokalizacje w Bielsku Podlaskim, w których mogłaby zostać utworzona jednostka. Trzy otrzymały akceptację, ale ostatecznie batalion nie został powołany.  Do dziś nie mogę się z tą decyzją pogodzić. Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem subregionalnym województwa podlaskiego, po Suwałkach i Łomży. Te dwie ostatnie miejscowości mają swoje bataliony, a Bielsk nie. Umiejscowienie jednostki właśnie na naszym terenie broni się pod każdym względem. Jesteśmy miejscem strategicznym, położonym centralnie. Mieści się u nas Wojskowa Komenda Uzupełnień, która jak się okazuje, ma najlepszy wskaźnik w pozyskiwaniu ochotników chcących wstąpić do wojska.

Poseł wystosował też w tej sprawie interpelację do ministra obrony narodowej, której treść przytaczamy poniżej.

Treść Interpelacji skierowanej do ministra obrony narodowej

Szanowny Panie Ministrze, Mariusz Błaszczak

Wspólnie z burmistrzem Bielska Podlaskiego Jarosławem Borowskim apelujemy o utworzenie jednostki WOT na terenie tego miasta. Miejscowość położona jest 30 kilometrów w linii prostej od granicy polsko-białoruskiej. Utworzenie jednostki wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa województwa podlaskiego i zmniejszyłoby poczucie zagrożenia wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz miejscowości okolicznych.

Burmistrz Jarosław Borowski zapewnia, że miasto posiada odpowiednią infrastrukturę, pozwalającą na utworzenie jednostki dla żołnierzy WOT. Miejskie przedsiębiorstwo komunalne dysponuje wolnym terenem na obrzeżach Bielska Podlaskiego.

Teren jest uzbrojony, oświetlony, do działki o powierzchni ponad 2,6 hektarów prowadzi droga asfaltowa. Działka jest atrakcyjna i ustawna, ma kształt prostokąta. Mieści się na niej budynek do adaptacji. Na terenie znajdują się również wiaty, pod którymi można przechowywać np. sprzęt wojskowy.

Utworzenie jednostki WOT w Bielsku Podlaskim może wpłynąć pozytywnie nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej ludności, ale przysłużyłoby się również do rozwoju miejscowości.

W Polsce zmagamy się z niżem demograficznym. Bielsk Podlaski został uznany przez specjalistów z Polskiej Akademii Nauk, miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze właśnie ze względu na demografię. Samorząd podejmuje działania mające na celu zatrzymanie młodych ludzi w regionie. Oczekuje na rozpatrzenie przez ministerstwo wniosku o utworzenie klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Pomysł utworzenia powyższej klasy ma pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku. Liczymy, że od września młodzi ludzie będą mogli uczyć się i szkolić w zakresie obronności.

Dodatkowo utworzenie jednostki WOT na terenie miasta może przyczynić się do zatrzymania masowej migracji młodych ludzi z tej i okolicznych miejscowości do większych ośrodków miejskich.

Warto nadmienić, że w Bielsku Podlaskim znajduje się Wojskowa Komenda Uzupełnień. To zdecydowanie ułatwiłoby nabór chętnych do wstąpienia w szeregi nowej jednostki WOT.

Szanowny Panie Ministrze, prosimy o odpowiedź na pytanie: Wspólnie i ponad podziałami politycznymi, przyjęliśmy rekordowy budżet (3 proc. PKB) dla MON. Prosimy o odpowiedź, czy w planowanych przez Pana i resort wydatkach na obronność, zostanie zaplanowane utworzenie jednostki WOT w Bielsku Podlaskim? Czy znajdą się środki finansowe na tak ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa podlaskiego, ziemi bielskiej?

Z wyrazami szacunku

Paweł Krutul
Jarosław Borowski

Tags: , , , , , ,