Posiłek w szkole i w domu

14 września 2021

Biało-czerwona flaga Polski              Orzeł Biały herb Polski

 

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2021: 500 000,00 zł

Opis zadania: Program przewiduje wsparcie finansowe miasta Bielsk Podlaski w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. W programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków.

Tags: , , , ,