Powołano obwodowe komisje wyborcze. Pierwsze szkolenie członków odbędzie się 5 października

Zdjęcie z losowania członków komisji wyborczych. Na sali konferencyjnej widać 7 osób zgromadzonych przy stole. Na stole stoi biało-czerwona urna. Przy niej przedstawiciel wyborczy prezentuje wylosowaną kartkę z numerem 2. Z lewej trzej mężczyźni: przedstawiciele komitetów wyborczych. Z prawej urzędnicy: dwie kobiety i mężczyzna.
26 września 2023

25 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w Białymstoku II wydał Postanowienie Nr 178/2023 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Na terenie miasta Bielsk Podlaski w obwodowych komisjach wyborczych będą pracowali przedstawiciele 18 komitetów wyborczych zgłoszonych przez ich pełnomocników lub upoważnione przez nich osoby. Łącznie w komisjach w naszym mieście pracować będą 152 osoby, które zostały poddane weryfikacji poprzez sprawdzenie, czy stale zamieszkują na obszarze naszego województwa i czy byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

5 kandydatów uzyskało negatywną weryfikację w Centralnym Rejestrze Wyborców, a 2 osoby wycofały swoją kandydaturę. W konsekwencji 185 kandydatów spełniło wymogi kandydowania do obwodowych komisji wyborczych. W każdym obwodzie głosowania zgłoszono większą liczbę kandydatów do komisji, aniżeli przewiduje Kodeks wyborczy. Łącznie liczba zgłoszonych kandydatów w naszym mieście przekroczyła maksymalną, wymaganą liczbę kandydatów do pracy w komisjach o 49 osób.

W związku z tym Komisarz Wyborczy postanowił o wyznaczeniu daty przeprowadzenia losowania składów OKW na 20 września 2023 r. Spośród 185 kandydatów – 51 było zgłoszonych przez uprzywilejowane komitety wyborcze (tj.: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL. Zieloni oraz KW Nowa Lewica). Kandydaci zgłoszeni przez te komitety weszli w skład komisji bez losowania. Pozostali członkowie OKW zostali wyłonieni w wyniku losowania, które odbyło się 20 września 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Z wykazem osób powołanych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta można zapoznać się w załączniku poniżej.

Pierwsze posiedzenie (szkolenie) członków obwodowych komisji wyborczych zaplanowane jest na 5 października 2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Wybory i są na bieżąco uzupełniane.

Wydarzenie miało miejsce 20.9.2023

Pliki do pobrania
Tags: , ,