„Poznajemy podlaskie” – wyniki naboru wniosków

Obrazek przedstawia dziewczynkę odwrócona tyłem z niebieskim plecakiem na plecach. W centralnej części obrazka znajduje się napis w kolorze białym Poznajemy Podlaskie. Niżej na obrazku na żółtym tle znajduje się biały napis Wyniki naboru wniosków. Na dole obrazka widnieje białe logo z napisem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
18 marca 2024

15 marca 2024 r. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) ogłosiła wyniki naboru wniosków w drugiej edycji przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, mającego na celu udzielenie wsparcia finansowego przez PROT szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim.

Nabór wniosków rozpoczął się 5 lutego 2024 r., a zakończył 29 lutego 2024 r. W tym terminie wnioski złożyło 276 szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

Decyzją Komisji oceny wniosków, w roku szkolnym 2023/2024 wsparciem finansowym objętych zostanie 165 podmiotów, których lista znajduje się w poniższym odnośniku:

Lista podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” 2023/2024.

W mieście Bielsk Podlaski wsparcie na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych otrzymały 4 szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
  3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim
  4. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Maksymalna kwota dofinansowania jednej wycieczki to 7 500,00 zł. Łączna kwota, o którą zawnioskowały szkoły z województwa podlaskiego, to 2 009 431,79 zł.

Warto zauważyć, że PROT, widząc potrzebę umożliwienia dzieciom i młodzieży poznania atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz pośrednio wsparcie podlaskich przedsiębiorców z branży turystycznej podjęła starania, aby wesprzeć wszystkie 276 szkół, które zgłosiły się do przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. O ewentualnym zwiększeniu budżetu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformuje poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie www.podlaskie.it.

Wszystkim bielskim szkołom, które otrzymały wsparcie finansowe w ww. przedsięwzięciu serdecznie gratulujemy.