Pozyskaliśmy środki na projekt, który ma sprawić, że trzy przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze

9 grudnia 2022

Uzyskaliśmy dofinansowanie unijne w wysokości 229 583,53 zł na realizację projektu, w ramach którego ma zostać wykonana infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo przy trzech przejściach dla pieszych na terenie Bielska Podlaskiego. Planowany całkowity koszt projektu to 321 132,55 zł.

Na przejściu dla pieszych w ulicy W. Wysockiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego) zostaną wykonane prace polegające na wyniesieniu tego przejścia, aby poprawić widoczność pieszych i wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości. Zostanie wykonane też oświetlenie przy przejściu.

W obrębie przejścia dla pieszych w ul. Widowskiej (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza i byłej bursy szkolnej), zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości wraz ze słupem i zasilaniem solarnym, w celu uspokojenia ruchu drogowego.

Z kolei na przejściu dla pieszych w ulicy Żwirki i Wigury (w obrębie skrzyżowania z ulicą Szkolną), zostaną wykonane prace polegające na wyniesieniu tego przejścia. Planowane jest też zamontowanie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości wraz ze słupami i zasilaniem solarnym. Ma to służyć poprawie widoczności pieszych i wymuszeniu zmniejszenia prędkości pojazdów, a także uspokojeniu ruchu pojazdów przed przejściem dla pieszych.

Wszystkie prace zaplanowane są w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu multimodalnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Trzy logotypy w układzie poziomym. Od lewej: "Fundusze europejskie. Infrastruktura i Środowisko", "Rzeczpospolita Polska" i "Unia Europejska. Fundusz Spójności".

Tags: , , , , , , , ,