Pracownicy urzędu będą dostarczać przesyłki dotyczące wymiaru podatków

26 stycznia 2023

Od 28 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski będą dostarczać przesyłki dotyczące wymiaru podatków na 2023 rok. Po tym terminie, decyzje, które z różnych powodów nie zostaną doręczone adresatom, będą przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pracownicy będą doręczać decyzje we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 9:00 do 20:00. Osoby, które będą odbierały listy, proszone są o złożenie własnoręcznych czytelnych podpisów, potwierdzających dostarczenie pisma.

Na żądanie podatnika, osoba doręczająca przesyłkę jest zobowiązana do przedstawienia upoważnienia do doręczania przesyłek własnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, zawierających decyzje podatkowe. Upoważnienie jest ważne wyłącznie z dowodem osobistym.

Pracownicy nie mogą przyjmować żadnych wpłat, a jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.

Tags: , ,